Logo Beerstra installatietechniek
Beerstra installatietechniek

Miedwei 74 - 9283 XZ Surhuizum
info@beerstra.nl - 06 21 14 11 99

Beerstra installatietechniek, Voor al uw milieubewuste keuzes.

F-gassen ( CFK / STEK ) inspectie

In koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen. Dit zijn chemisch samengesteld stoffen met bepaalde thermodynamische eigenschappen. Deze koudemiddelen zijn zogeheten broeikasgassen en vallen onder Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde stoffen (F-gassen).

Onder deze verordening vallen diverse toepassingsgebieden zoals brandblusinstallatie, hoogspanningsschakelaars en ook koeltechnische installaties.

Deze regeling is in Nederland geïmplementeerd door middel van de Ministeriële regeling koeltechniek. Hierin staat vermeld waaraan monteurs en koeltechnische bedrijven moeten voldoen. Aanvullend is de RLK (regeling lekdichtheid) in de gebruikersfase waarin praktisch staat omschreven welke werkzaamheden en inspecties uitgevoerd dienen te worden.

Zorgplicht

De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor een zodanig beheer van de koelinstallatie dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik van de installatie wordt voorkomen

De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor controle en onderhoud van de koelinstallatie.

Verder wordt er in de RLK nog een minimale onderhoud/inspectie interval omschreven. De eigenaar heeft ook de verplichting benodigde documentatie bij de koelinstallatie te hebben om aantoonbaar te maken dat het onderhoud uitgevoerd is en door een gecertificeerde monteur van een gecertificeerd bedrijf.

Er wordt verder verplicht dat tijdens onderhoud en inspectie de relevante gegevens genoteerd worden en bij de onderhoudshistorie worden gevoegd.

Beerstra.nl © 2013 - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Design by YB