Logo Beerstra installatietechniek
Beerstra installatietechniek

Miedwei 74 - 9283 XZ Surhuizum
info@beerstra.nl - 06 21 14 11 99

Beerstra installatietechniek, Voor al uw milieubewuste keuzes.

NEN keuringen, inspecties en onderhoud

NEN 1010
Is dé norm voor de e-installateur voor laagspanningsinstallaties. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

NEN 1006
De nieuwe NEN 1006 voor leidingwaterinstallaties.

NEN 1078
Geeft de eisen te stellen aan ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties van gebouw gebonden systemen in een niet-industriële omgeving met een nominale werkdruk tot 0,01 MPa (100 mbar).

NEN1594
Controle en onderhoud droge blusleidingen

NEN-EN1838
Controle en onderhoud noodverlichting

NEN 2434 EN 131
Draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen, beschrijft de eisen aan de constructie van draagbaar klimmaterieel, het onderhoud, het gebruik en de beproevingen.

NEN2569
Controle en onderhoud brandbluswagens

NEN 2654-1
Beheer en onderhoud brandmeldinstallaties

NEN2654-2
Beheer en onderhoud Ontruimingsinstallatie

NEN2559
Controle en onderhoud Brandblussers

NEN 2718 EN 1004
Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen. Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen.

NEN 2767

NEN 2767-1 geeft een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen.

De NEN 2767-1 heeft samengevat 4 doelstellingen:

De toestand is per installatieonderdeel uitgedrukt in een getal 1 t/m 6 welke kan worden uitgedrukt volgens de volgende tabel:
Conditie Kwalificatie Omschrijving

NEN 3140

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen:
De NEN 3140 geeft aan dat elektrische arbeidsmiddelen geïnspecteerd dienen te worden. Met elektrische arbeidsmiddelen worden o.m. bedoeld: elektrische handgereedschappen, verplaatsbare leidingen, toestellen, werktuigen etc. Elektrische arbeidsmiddelen dienen visueel en meettechnisch te worden geïnspecteerd. De goedgekeurde elektrische arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop de vervaldatum van de inspectie is aangegeven.

Inspectie elektrische installaties:
Volgens de NEN 3140 dienen elektrische installaties periodiek te worden geïnspecteerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe- en bestaande elektrische installaties. Nieuw aangelegde installaties dienen volgens deel 6 van de norm NEN 1010 te worden geïnspecteerd alvorens deze in bedrijf mogen worden gesteld. Een NEN 1010 inspectie van een nieuw aangelegde elektrische installatie biedt een opdrachtgever de zekerheid dat eventuele fouten die tijdens de aanleg gemaakt zijn direct geconstateerd worden. Bestaande elektrische installaties dienen conform de bepalingen van de NEN 3140 te worden geïnspecteerd. In enkele gevallen kan het nodig zijn een tussentijdse inspectie uit te voeren.

NEN-EN671-3
Controle en onderhoud brandslanghaspels

Beerstra.nl © 2013 - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Design by YB