Logo Beerstra installatietechniek
Beerstra installatietechniek

Miedwei 74 - 9283 XZ Surhuizum
info@beerstra.nl - 06 21 14 11 99

Beerstra installatietechniek, Voor al uw milieubewuste keuzes.

PED (Pressure Equipment Directive)

In deze Europese verordening staan zaken die van toepassing zijn op de koeltechnische installatie. Elke koeltechnische installatie moet aan de PED voldoen. Installaties die voldoen zijn te herkennen aan de CE markering.

De PED is in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd als warenwet besluit drukapparatuur.

De leverancier/installateur dient bij het samenstellen van de installatie te bepalen in welke categorie de installatie valt. Deze categorieën worden bepaald aan de hand van de maximale werkdruk welke de installatie kan bereiken en de hoeveelheid koudemiddel welke in de installatie aanwezig is.

Na het bepalen van de betreffende categorie dient de leverancier/installateur te bepalen welke veiligheidseisen hij moet toepassen voor deze installatie. Als de installatie gemonteerd is dient afhankelijk van de categorie de installatie gekeurd te worden. Dit kan soms door de installateur zelf gebeuren maar soms moet dit door een NOBO (notified body) gedaan worden. Deze NOBO controleert of de leverancier/installateur de juiste veiligheids- en ontwerpeisen heeft gehanteerd. De NOBO heeft vergaande kennis van koeltechniek en de toegepaste technieken.

De eigenaar/beheerder is verantwoordelijk dat dit door de correcte instantie gedaan wordt en dat de installatie PED gekeurd is en blijft. Indien een installatie voldoet aan de eisen zal de leverancier/installateur een CE markering op de installatie aanbrengen.

In de warenwet besluit drukapparatuur staat ook vermeld dat de eigenaar/beheerder van een koelinstallatie een zorgplicht heeft. Dit houdt in dat een eigenaar/beheerder alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de installatie in goede conditie te houden.

Voorbeelden hiervan zijn het periodiek uitvoeren van onderhoud en inspecties, maar hieronder valt ook de verplichting dat de werkzaamheden door gekwalificeerde personen en bedrijven gedaan wordt.

Beerstra.nl © 2013 - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Design by YB